circulair | flexibel | rendabel

circulair | flexibel | rendabel

Introductie

Je bent ervan overtuigd dat circulair en aanpasbaar of flexibel bouwen een meerwaarde biedt en wil hier zelf mee aan de slag? Top, wij ook! Op deze website, gebaseerd op de resultaten van het onderzoeksproject “Parkgebouw Eiland Zwijnaarde: ambitieuze praktijkcase inzake circulariteit, flexibiliteit en rendabiliteit” , goedgekeurd binnen de Call Circulaire Bouweconomie van Vlaanderen Circulair, vind je betrouwbare informatie over de methodiek en praktische informatie om een circulair en flexibel gebouw te realiseren. Zo zijn er voor de belangrijkste thema’s (ambitiebepaling, aanbesteden, financieel, dienstenmodellen en BIM en materialenpaspoort) – naast een korte inleiding – rapporten, voorbeelddocumenten, geleerde lessen met tips & tricks en interessante links terug te vinden. Bij specifieke vragen kan je ook contact opnemen. 

Doelgroep

Dit project bekijkt de verschillende aspecten vanuit het perspectief van de opdrachtgever. De belangrijkste doelgroep zijn bouwheren en vastgoedinvesteerders. De specifieke doelgroepen voor de publieke sector zijn overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, publieke organisaties en bedrijven of intercommunales die bouwprojecten van overheden in goede banen leiden, kortom elke bouwheer die valt onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten.

De belangrijkste private doelgroepen zijn vastgoedinvesteerders. Hoewel deze niet hoeven aan te besteden volgens de wetgeving rond overheidsopdrachten, vormt de aangeleverde betrouwbare informatie een solide basis om aan de slag te gaan met circulair en flexibel bouwen met oog voor financiële aspecten.

Bijkomend is de output ook interessant voor architecten, ontwerpers en bouwbedrijven, net omdat zij instaan voor het afleveren van het eindproduct, nl. een ontwerp en het gebouw zelf.

Proces: van idee naar een gerealiseerd gebouw zonder financiële verrassingen

Een bouwproject is het resultaat van een complex maar weldoordacht proces. Er komen heel wat aspecten aan bod die onderling verbonden zijn.

Vooreerst dient er vanuit de opdrachtgever een visie te zijn op het gebouw. Deze visie gaat niet alleen over de gewenste oppervlakte maar ook over de functies, locatie, gebruiksduur, financiële en juridische aspecten, gebruikers. Daarnaast worden er ook ambities geformuleerd waarbij de focus ligt op circulair en aanpasbaar bouwen. De opdrachtgever zal ook zijn eigen organisatie kritisch bekijken en nagaan of externe expertise noodzakelijk is tijdens het proces.

 

Indien het om een opdrachtgever gaat die valt onder de wetgeving overheidsopdrachten moet een aanbestedingsformule gekozen worden. Deze keuze is bepalend voor het vervolgtraject. Een bestek met gedegen selectie- en gunningscriteria zal leiden tot het selecteren van de meest geschikte kandidaat. 

 

De financiële impact op lange termijn is essentieel. Door kosten en baten in kaart te brengen over de gebruikscyclus en bij het einde van het eigen, eerste gebruik in een financieel model, krijgt de opdrachtgever een pak waardevolle informatie. Dit model zal echter andere klemtonen leggen naargelang het type opdrachtgever en het einddoel.

 

Een aantal juridische aspecten komen gegroepeerd aan bod in het onderdeel “Dienstenmodellen”. Er is heel wat interesse in Product-As-a-Service maar verhuur of lease zijn ook dienstenmodellen die heel vaak worden toegepast. Deze modellen worden specifiek bekeken vanuit circulair en aanpasbaar bouwen.

 

Al deze aspecten zijn onderling sterk verbonden en beïnvloeden elkaar. De gegenereerde output bestaat uit levende documenten in die zin dat ze gedurende het proces aangepast zullen worden aan gewijzigde noden, ambities, opportuniteiten, enz.